Жителите на Кюрдистан определят съотношението на силите в Големия Близък Изток