Поредното преднамерено прицелване на Армения в мирното население, представлява грубо нарушение на международното право