Отговорността за настоящата ситуация и бъдещото й развитие е изцяло на военното и политическото ръководство на Армения