Карлсберг Груп търси най-добрите млади учени в света и обяви създаването на „Общност на младите учени“