ИТАЛИЯНСКИТЕ СЕНАТОРИ ОСЪДИХА ПРОВОКАЦИЯТА НА АРМЕНИЯ СРЕЩУ АЗЕРБАЙДЖАН