АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения