АИКБ и Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO) продължават и разширяват партньорството си