32-ят Харакски форум отдели специално внимание на ситуацията в Република Крим