Теодор Дечев - кандидат за кмет на София от БСДП и Рубен Лазарев - кандидат на социалдемократите за общински съветник се срещнаха с представители на младежката ЛГБТ организация "Действие"

Рубен Лазарев и Теодор Дечев
12 October 2023

„Действие“ е неправителствена организация за осигуряване на “pro bono” правна закрила; води стратегически съдебни дела и извършва застъпничество с цел постигане на законодателни промени; организира публични събития, протести и шествия.

До момента кандидатът за общински съветник от БСДП - Рубен Лазарев е силно ангажиран в партньорство с „Действие“.

Снимка: Архив на БСДП

 

На 12 октомври 2023 година, Теодор Дечев – кандидат за кмет на София от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП) и Рубен Лазарев – кандидат за общински съветник на БСДП в Столична община се срещнаха с представители на Младежката ЛГБТ организация „Действие“. От страна на „Действие“ присъстваха адвокат Деница Любенова и адвокат Елица Атанасова.

Проведеният разговор нямаше предизборен характер, той беше насочен в перспектива за едно много по-дългосрочно сътрудничество. Беше констатирано, че един от сериозните проблеми пред ЛГБТ общността е, че широката общественост не е добре запозната нито с проблемите на общността, нито с целите на ЛГБТ организациите. Битуват погрешни схващания, че ЛГБТ общността е „малцинство, което се бори за привилегии“.

Всъщност, организации като „Действие“ се борят преди всичко за преодоляване на голям брой лоши административни практики.

По мнение на представителите на БСДП, за премахването на голяма част от които дори не са необходими законодателни промени, а са достатъчни промени в подзаконови нормативни актове (най-често наредби), които могат да се извършат по инициатива на Министерския съвет. В тези случаи най-често става дума за различни регистрационни процедури.

Като цяло отношението на общините към ЛГБТ общността беше оценено положително – проблемите, свързани с лоши практики в общините са малко. Представителите на БСДП останаха с впечатлението, че един от най-наболелите е проблемът с издаване на актове за раждане на деца, родени в еднополови семейства, сключили граждански брак в чужбина.

Представителите на БСДП изразиха своето негативно отношение към някои парламентарни и извънпарламентарни национал-популистки формации, които настройват обществото срещу ЛГБТ общността, а в някои случаи са проявявали и открита агресия.

Като цяло, кандидатът за кмет от името на БСДП – Теодор Дечев и кандидатът за общински съветник от името на БСДП – Рубен Лазарев са убедени, че проблемите на ЛГБТИ съгражданите ни са проблеми на цялото общество. Нашето разбиране е, че потискането и нарушаването на човешкото достойнство и права, проявите на хомофобия на гражданско и управленско ниво са в същата плоскост с антисемитизма и агресивната ксенофобия. Вярваме, че тоталитаризмът започва именно така, чрез потискане на "различното", на неугодното и в крайна сметка на свободата. Знаем, че просперитетът на една нация и държава в 21 век неизбежно е свързана с нашата свобода. Затова всеки проблем на тази неразделна от обществото ни част на съгражданите ни е и наш, всеобщ проблем.

Двамата представители на БСДП подкрепиха дейността на младежката ЛГБТ организация „Действие“ по разширяване на правните компетенции на администрацията, както и на специфичните компетенции  на полицейските служители в специфичните области, свързани с ЛГБТ общността. 

За участниците:

„Действие“ е неправителствена организация за осигуряване на “pro bono” правна закрила; води стратегически съдебни дела и извършва застъпничество с цел постигане на законодателни промени; организира публични събития, протести и шествия.

До момента кандидатът за общински съветник Рубен Лазарев е силно ангажиран в партньорство с „Действие“.

Кандидатът за кмет Теодор Дечев винаги е подкрепял принципно и публично премахването на дискриминационните спрямо членовете на ЛГБТ общността законодателни текстове, както и многобройните лоши практики, свързани с ежедневните проблеми на хората с ЛГБТ ориентация.

Домакини на срещата бяха младежката ЛГБТ организация „Действие“.

 

Теодор Дечев – кандидат за кмет на София от БСДП

Рубен Лазарев – кандидат за общински съветник от БСДП