ICGB с дарения за 71 малки населени места в България и Гърция

Диана Зайкова
23 April 2024

ICGB развива редица инициативи в рамките на своя „План за възстановяване на поминъка“, насочен изцяло към регионите по трасето на газопровода в България и Гърция. Компанията вече успешно е реализирала и дарителска кампания за подпомагане на земеделски производители с общо 74 тона изкуствена тор, достатъчна за 10-годишен период. Преносният оператор провежда регулярно образователни програми за местните общности, свързани с правилата за безопасност и реакция при кризисни ситуации, свързани с експлоатацията на газопровода.

Карта: ICGB

 

ICGB предоставя безвъзмездно средства на всички общини по трасето на интерконектора Гърция - България с фокус върху малките населени места. В рамките на кампанията общо 305 442 лв. ще бъдат дарени на 12 общини. Ще бъдат обхванати 64 села на територията на България и 7 в Гърция. 

Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на преносния оператор към подпомагане на общностите и опазване на околната среда в местностите по трасето на газопровода IGB. Интерконекторът е с дължина 182 км и преминава през районите на Хасково, Димитровград, Стара Загора, Кърджали и Комотини.

Даренията се отпускат целево, като всяко населено място може да вземе индивидуално решение за какво да бъдат изразходени съответните средства. По този начин ICGB предоставя на общините възможност да адресират конкретни нужди, които са специфични за съответното населено място. Вече има постъпили заявки за усвояване на суми за закупуване на земеделска техника, на уреди за обществена спортна площадка, подпомагане на местни спортни отбори, материали за ремонтни дейности на храмове.

ICGB развива редица инициативи в рамките на своя „План за възстановяване на поминъка“, насочен изцяло към регионите по трасето на газопровода в България и Гърция. Компанията вече успешно е реализирала и дарителска кампания за подпомагане на земеделски производители с общо 74 тона изкуствен тор, достатъчна за 10-годишен период. Преносният оператор провежда регулярно образователни програми за местните общности, свързани с правилата за безопасност и реакция при кризисни ситуации, свързани с експлоатацията на газопровода.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

За повече информация посетете https://www.icgb.eu

 

Източник: Диана Зайкова, 0885/074 422, 0885/614 131, Росица Донкова, 0888/343 661