„Булгартрансгаз“ ще осъществи важен регионален водороден проект

Лада Евграшина
6 February 2024

„Планираната инфраструктура се състои от нов тръбопровод с дължина около 250 километра и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. А в района на Кулата/Сидирокастро се предвижда свързване към мрежата на гръцкия газотранспортен оператор DESFA, е казал изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов.

Снимка: Скрийншот от предаване на БНТ 1

 

Проектът на „Булгартрансгаз“ за създаване на инфраструктура за пренос на водород беше включен в списъка на проектите от общ интерес на ЕС (PCI) и ще се превърне във важен „зелен“ проект за страната и региона, каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов в интервю за Българската телеграфна агенция (БТА).

Според него предложеният от „Булгартрансгаз“ проект за създаване на инфраструктура за пренос на водород е ключов за осъществяването на концепцията за пренос на чист водород.

„Планираната инфраструктура се състои от нов тръбопровод с дължина около 250 километра и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. А в района на Кулата/Сидирокастро се предвижда свързване към мрежата на гръцкия газотранспортен оператор DESFA, е казал Малинов.

Новата инфраструктура ще позволи двупосочно транспортиране както на местно произведен водород, така и на водород от Гърция.

Малинов отбеляза още, че „Булгартрансгаз“ вече разработва проекти за последващо развитие на инфраструктура за пренос на водород към съседните страни, както и за адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа със смеси от водород и газ.

С пълния текст на интервюто на генералния директор на „Булгартрансгаз“ - Владимир Малинов през Българската телеграфна агенция (БТА) можете да се запознаете на този адрес:

https://www.bta.bg/bg/news/economy/611235-dostavkite-na-vtechnen-gaz-ot-terminala-v-aleksandrupolis-shte-doprinesat-za-zas#%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

Транспортирането на водород е сред приоритетите на ЕС, в рамките на стратегията „RePower“. Този въпрос е важен и за страните, които не са членки на ЕС, но изнасят природен газ за Европа.

Източник: https://www.trend.az/business/green-economy/3858116.html