БСДП за духа и културата на една зелена София. Представяне на приоритетите, целите и инструментите от предизборната платформа на партията за местните избори в София – Столична община

БСДП
21 October 2023

Като участници в пресконференцията бяха заявени: Йордан Нихризов – председател на БСДП; доц. д-р Теодор Дечев – кандидат за кмет; Цветанка Вълчева – водач на листата, както и всички кандидати за общински съветници: Рубен Лазарев, Емилия Градинарска, Добрил Добрев, Доминика Припърженска, Мартин Божилов, Атанас Гюров, Маргарита Желязкова, Нако Танев, Володя Георгиев, Живко Желязков, Ваня Нойман, Цветана Михайлова, Диана Станева, Александър Анастасов, Елеонора Станоева – Нихризова.

Снимка: Скрийншот от видео на БТА

 

С огромно удоволствие и известна доза удовлетворение представяме пълния видеозапис от пресконференцията на Българската социалдемократическа партия (БСДП) от 20 октомври 2023 година (петък), на която беше представена предизборната платформа на партията със своите цели и инструментите за постигането им. Беше представена също така и листата за общински съветници на БСДП и беше отговорено на някои въпроси около предизборната платформа.

Като участници в пресконференцията бяха заявени: Йордан Нихризов – председател на БСДП; доц. д-р Теодор Дечев – кандидат за кмет; Цветанка Вълчева – водач на листата, както и всички кандидати за общински съветници: Рубен Лазарев, Емилия Градинарска, Добрил Добрев, Доминика Припърженска, Мартин Божилов, Атанас Гюров, Маргарита Желязкова, Нако Танев, Володя Георгиев, Живко Желязков, Ваня Нойман, Цветана Михайлова, Диана Станева, Александър Анастасов, Елеонора Станоева – Нихризова.

В платформата си, БСДП поставя пет въпроса, за разрешаването на които поставя девет цели и предлага тринадесет инструмента за постигането им. Петте ключови въпроса са:

- Ще се развива ли градът в северно направление и как?

- Ще трябва да решат, какви отговори да потърсят на проблема с използването на площадката на вече затворения металургичен комбинат „Кремиковци“?

- Ще трябва да решат, какви действия трябва да предприемат за подобряване и разширяване на инфраструктурата на града, в това число и за рязкото повишаване на собственото производство на електроенергия, в интерес на намаляването на разходите на домакинствата и на бизнеса?

- Ще трябва да решат, какви действия ще предприемат за да повишат чистотата на въздуха в Столицата?

- Ще трябва да решат, дали имат сили и възможности да дадат пример на цялата страна с предприемането на действия, които да помогнат за рязко повишаване на качеството на образованието в Столицата?

 

Тези въпроси не са риторични, това всъщност са цели, които социалдемократите смятат, че трябва и може да бъдат постигнати с максимално широко съгласие и с общите таланти и усилия на столичани.

Цел 1: Подобряване на градската среда и защита на зелените площи и свободните пространства.

Инструмент за постигане на целта: Изменения в Общия устройствен план и подробните устройствени планове на Столична община.

Цел 2: Подобряване на качеството на услугите от общ интерес – Електроснабдяване и по-специално рязко увеличаване на произвежданата в града електрическа енергия.

Инструментът за постигане на целта – публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценните книжа, което да се занимава с инсталирането на покривни и фасадни фотоволтаични панели на панелните блокове и с тяхната експлоатация.

Цел 3: Подобряване на качеството на услугите от общ интерес – Водоснабдяване и канализация.

Инструментът за постигане на целта – постоянен диалог между Столичната община и Концесионера на софийското водоснабдяване.

Цел 4: Прозрачност на управлението и премахване на условията за избуяване на корупцията.

Инструментът за постигане на целта – прозрачност на взимането на решения в Столичния общински съвет и икономическата дейност на Столичната община.

Цел 5: Свързаност на населените места от Софийската агломерация със столичния град.

Инструмент за постигане на целта – развитие на връзките между София и сателитните населени места чрез адекватен публичен транспорт.

Цел 6: Създаване на работеща схема за управление на трафика в целия град.

1-ви инструмент за постигане на целта – актуализиране на статистическите данни за интензивостта на транспортните потоци.

2-ри инструмент за постигане на целта – премахване на безкрайните служебни абонаменти за паркиране и обособяване на места за краткосрочно паркиране пред учебните заведения и детските градини.

3-ти инструмент за постигане на целта – строителство на многоетажни паркинги.

Цел 7: подобряване на качеството на живот, в частност на здравето на софиянци.

1-ви инструмент за постигане на целта – намаляване на вредните емисии в атмосферата.

2-ри инструмент за постигане на целта – намаляване на запрашеността.

3-ти инструмент за постигане на целта – повече възможности за спорт в кварталите.

Цел 8: Подобряването на образованието в Столична община.

Инструмент за постигане на целта – строителство на училищни сгради и разширяване на съществуващите.

Социалдемократите от БСДП отговориха в лицето на кандидата за кмет доц. д-р Теодор Дечев и на два допълнителни въпроса:

Как по-специално си представят създаването на публичното дружество, което да осигури собствено производство на електроенергия в София;

Вярно ли е, че на среща с избирателите е било заявено, че БСДП се застъпва за предаване на идеалните части от терена под панелните блокове, строени в социалистимески времена на собствениците на апартаменти в тях?

На първия въпрос, Теодор Дечев отговори, че социалдемократите от БСДП смятат, че най-адекватното решение за постигане на цели като осигуряване на собствено производство на електричество в града е създаването на публично дружество. Разработва се проспект на проектираното публично дружество, след което то се листва на борсата.

По принцип, интересът на инвеститорите е най-добрият пазарен тест. Хората наричат това даже „капиталов референдум“. Реакцията на инвеститорите казва повече от всичко друго за адекватността на бизнес стратегията и бизнес плана на публичното дружество.

Много важно обстоятелство е това, че отчетността и контролът при публичните дружества са много по-големи и това ще гарантира пълна прозрачност не само пред инвеститорите, но и пред цялото общество. Всеки, на първо място – Столичната община би могъл да бъде акционер в такова публично дружество, да получава дивидент, ако се разпределя такъв и да участва в Общото събрание на дружеството.

Социалдемократите от БСДП решително предпочитат публичните дружества пред някогашните общински компании, поради принципната разлика между тях. Общинската компания (общинското дружество) просто се създава с парите на Общината и управляващото мнозинство в Общинския съвет назначава мениджмънт, за който има гаранции за „правилната“ му партийна обвързаност, но не и за управленската му компетентност. Управлението му е на практика непрозрачно, а отчетността – формална.

Публичното дружество, което се котира на борсата има съвсем друга философия. Тук Общината просто ще бъде един от акционерите (при това от големите акционери), чрез някакъв апорт или чрез финансово участие. Мениджмънтът на публичното дружество се назначава от Общото събрание на акционерите, които са достатъчно много, за да „нямат думата“ партийните мнозинства в Общинския съвет. И акционерите и цялото общество могат постоянно да следят състоянието му, поради законовите изисквания към публичните дружества. Освен това акционерите могат постоянно да изискват информация от директора за връзки с инвеститорите на публичното дружество, към когото има точни законови изисквания.

На втория въпрос беше отговорено, че независимо от резултатите от изборите, Българската социалдемократическа партия (БСДП) ще настоява за изясняване на въпроса за собствеността върху терените под панелните блокове, строени в социалистическо време. Има голям брой панелни блокове в нотариалните актове на собствениците на които са включени апартаментите им, но няма и намек за идеални части от земята под тях.

Всички помним, какви огромни усилия, чакане, а и финансови средства, струваше на софиянци придобиването на жилища, в това число и в панелните комплекси. Фактът, че на хората са продадени апартаменти, но не и идеалните части от терена под тях говори много за нрава и морала на тогавашната власт, но това е друга тема. Важното е, че притежателите на апартаменти в панелните комплекси са на практика ощетени от този подход. След изясняването на въпроса къде има и къде няма притежание на идеални части от терена под панелните блокове, би трябвало да се вземе решение за справедливото разрешаване на този проблем. Най-близкото до ума справедливо решение е предаването на собствеността върху съответните идеални части на собствениците на апартаментите в панелните блокове.

Пълният видеозапис на пресконференцията на Българската социалдемократическа партия (БСДП), можете да гледате на този адрес: https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive/18314?fbclid=IwAR0LzCsnvUEjaNqznzz0PaFDQt8BU3mY__0eIuIFTw5kiERIl4EYVU_FO8w