БСДП и РДП за духа и културата на древния и безсмъртен Пловдив

БСДП
26 October 2023

Пресконференция на БСДП и на РДП в Пловдив – 26 октомври 2023 година. От ляво на дясно: инж. Иван Попов (водач на общата листа на двете партии), Евгени Костенаров, Антоанета Ковачева, доц. д-р Теодор Дечев (кандидат за кмет на София от името на БСДП), Любомир Антонов.

Снимка: Скрийншот от видео на БТА.

 

На 26 октомври 2023 година, четвъртък, от 12:30 часа, пловдивските организации на Българската социалдемократическа партия (БСДП) и Радикалдемократическата партия (РДП) представиха приоритетите, целите и инструментите от предизборната си платформа за местните избори в Пловдив на пресконференция в регионалния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) на бул. „6-ти Септември“ № 140.

Като участници в пресконференция на Българската социалдемократическа партия (БСДП) и Радикалдемократическата партия (РДП) бяха заявени водачът на листата – инж. Иван Попов (БСДП), проф. Стефка Киркова (РДП) – втора в общата листа на двете партии, както и участниците в общата листа за общински съветници на БСДП и РДП: Антоанета Ковачева, Михаил Атанасов и Лазаринка Стоянова. За съжаление, поради заболяване не можа да участва проф. Стефка Киркова. В пресконференцията участваха и лидерите на БСДП и РДП в Пловдив – Любомир Антонов и Евгени Костенаров.

Гост и участник в пресконференцията беше и кандидатът за кмет на София от името на БСДП – доц. д-р Теодор Дечев.

На пресконференцията говориха водачът на листата инж. Иван Попов, Евгени Костенаров, Антоанета Ковачева, доц. д-р Теодор Дечев и Любомир Антонов.

Инж. Иван Попов представи основните приоритети на социалдемократите и радикалдемократите в Пловдив. Евгени Костенаров и Любомил Автонов коментираха основите на съюзяването на БСДП и РДП в Пловдив, като подчертаха, че двете партии се явяват с обща листа с бюлетината на БСДП - № 37 в интегралната бюлетина, а на изборите за кмет на Пловдив дават подкрепата си на г-н Славчо Атанасов. Антоанета Ковачева се спря на някои приоритети на БСДП и РДП в културната политика.

Доц. д-р Теодор Дечев анализира някои общи проблеми на Пловдив и София като двата най-големи града в България. Той акцентира, че социалдемократите от БСДП смятат, че най-адекватното решение за постигане на цели като осигуряване на собствено производство на електричество в градове като Пловдив и София е създаването на публично дружество. Разработва се проспект на проектираното публично дружество, след което то се листва на борсата.

По принцип, интересът на инвеститорите е най-добрият пазарен тест. Хората наричат това даже „капиталов референдум“. Реакцията на инвеститорите казва повече от всичко друго за адекватността на бизнес стратегията и бизнес плана на публичното дружество.

Много важно обстоятелство е това, че отчетността и контролът при публичните дружества са много по-големи и това ще гарантира пълна прозрачност не само пред инвеститорите, но и пред цялото общество. Всеки, на първо място – Столичната община би могъл да бъде акционер в такова публично дружество, да получава дивидент, ако се разпределя такъв и да участва в Общото събрание на дружеството.

Г-н Евгени Костенаров потвърди одобрението на радикалдемократите на такъв подход, особено от гледна точка на това, че става дума за напълно пазарно решение на проблема за собственото производство на електроенергия, без бюрократична зависимосто т централната власт.

Социалдемократите от БСДП и радикалдемократите в Пловдив се обединиха около тезата, че решително предпочитат публичните дружества пред някогашните общински компании, поради принципната разлика между тях. Общинската компания (общинското дружество) просто се създава с парите на Общината и управляващото мнозинство в Общинския съвет назначава мениджмънт, за който има гаранции за „правилната“ му партийна обвързаност, но не и за управленската му компетентност. Управлението му е на практика непрозрачно, а отчетността – формална.

Публичното дружество, което се котира на борсата има съвсем друга философия. Тук Общината просто ще бъде един от акционерите (при това от големите акционери), чрез някакъв апорт или чрез финансово участие. Мениджмънтът на публичното дружество се назначава от Общото събрание на акционерите, които са достатъчно много, за да „нямат думата“ партийните мнозинства в Общинския съвет. И акционерите и цялото общество могат постоянно да следят състоянието му, поради законовите изисквания към публичните дружества. Освен това акционерите могат постоянно да изискват информация от директора за връзки с инвеститорите на публичното дружество, към когото има точни законови изисквания.

От страна на БСДП и на РДП от доц. д-р Теодор Дечев и от г-н Евгени Костанаров беше заявено, че независимо от резултатите от изборите, Българската социалдемократическа партия (БСДП) и Радикалдемократическата партия (РДП) в Пловдив ще настояват за изясняване на въпроса за собствеността върху терените под панелните блокове, строени в социалистическо време. Има голям брой панелни блокове в нотариалните актове на собствениците на които са включени апартаментите им, но няма и намек за идеални части от земята под тях.

Всички помним, какви огромни усилия, чакане, а и финансови средства, струваше и на пловдивчани и на софиянци придобиването на жилища, в това число и в панелните комплекси. Фактът, че на хората са продадени апартаменти, но не и идеалните части от терена под тях говори много за нрава и морала на тогавашната власт. Важното обаче е, че притежателите на апартаменти в панелните комплекси са на практика ощетени от този подход. След изясняването на въпроса къде има и къде няма притежание на идеални части от терена под панелните блокове, би трябвало да се вземе решение за справедливото разрешаване на този проблем. Най-близкото до ума справедливо решение е предаването на собствеността върху съответните идеални части на собствениците на апартаментите в панелните блокове.

Инж. Иван Попов – водач на общата листа за общински съветници на БСДП и РДП под № 37, коментира проблема за свързаността на големите градове като Пловдив и София със сателитните населени места. Беше констатирано, че и в двата града в рамките на денонощната трудова мобилност, много голям брой хора влизат и излизат в двата града. Оказва се, делът специално на идващите да работят в Пловдив от околни населени места е особено голям. Това са хора, които работят не само в промишлеността и услугите, но дори и в администрацията. Намирането на рационални решение за улесняване на дневната трудова мобилност към Пловдив е важен приоритет на БСДП и РДП в Града под тепетата.

Любомир Антонов напомни, че БСДП и РДП водят позитивна предизборна кампания, без нападки срещу никой от опонентите им. Тази теза беше потвърдена от доц. д-р Теодор Дечев, който обясни, че в следващите общински съвети в София и в Пловдив, социалдемократите и радикалдемократите ще играят ролята на медиатори, на посредници които ще спомагат за намиране на общоприемливи решения за политическите сили, които да обслужват преди всичко обществения интерес.

Представителите на БСДП и на РДП благодариха на Българската телеграфна агенция (БТА) за ролята която тя играе в тази предизборна кампания, давайки възможност на всички партии да търсят публичност на посланията си с нейна помощ.

Пълния видеозапис на днешната пресконференция на БСДП и РДП в Пловдив, може да бъде видян на адрес: https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive-local/Plovdiv/18375