Ще бъде подписана пътна карта за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR)