Защо му е адвокат на Цветанов, като си има прокуратура?