За приликите в отбелязването на Варшавското възстание и Деня на победата