За изпълнения отечествен дълг на евреите в България и нужната памет