Съвременният национализъм с оглед на Българската държава