Шах на руския цар върху газовата шахматна дъска – ІІ. Руският газов шахмат и каспийският газопроводен гордиев възел