СAЛИМ ЖУБРАН: МЕСТНАТА ВЛАСТ Е ВЛАСТТА НА ХОРАТА И ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ТЯХ