Проф. д. н. Камелия Николова е един от авторите на първата антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа