Напредъкът в съдебната реформа ни е бавен, ЕК иска нов НК