На 8 май, Азербайджан оплаква съдбата на красивия град Шуша