Класът на доц. д-р Пенко Господинов с награда от Варшава