Какво са променили събитията от 20 януари 1990 г.?