Изнасилване на жена, илюстрира списание на корицата си!