Историята, като средство за налагане на оценки на събитията, продиктувани от интереси