„Цветница – празник на децата и квартала“ на пазара „Димитър Петков“ в Столицата