Българско оръжие сее смърт от Афганистан до Южна Африка