Българският синдром на обществената телевизия – ІІІ. СЕМ - неЗАВИСИМИЯТ регулатор