Българският синдром на обществената телевизия - ІІ. Управление на БНТ