Започва обвързващата фаза за разширяване на капацитета на газопровода IGB

Диана Зайкова
20 May 2024

Насърчавайки по-тясното сътрудничество за използване на съществуващата инфраструктура за природен газ, инициативата за проекти за разширяване на капацитета в рамките на Вертикалния газов коридор ще осигури по-голяма енергийна свързаност и възможност за внос на увеличени количества природен газ от различни източници. По този начин европейските пазари ще бъдат обезпечени дългосрочно с необходимите количества за бизнеса и бита. Ключовата роля на IGB като входна точка за доставки на газ от разнообразни източници е от съществено значение за целия регион, а разширяването на газопровода ще позволи подобрен пазарен достъп и до втечнен природен газ.

Карта: ICGB

 

ICGB стартира обвързващата фаза на процеса на увеличаване на капацитета на газовия интерконектор Гърция-България. Като ключова част от Вертикалния газов коридор, който обединява операторите на преносни системи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Украйна, Молдова и Словакия, усилията на ICGB са насочени към осигуряване на възможности за увеличаване на капацитета за доставки на природен газ за Централна и Югоизточна Европа, както и за Украйна и Молдова.

Паралелно със свързаните преносни оператори, ICGB публикува обявленията, с които се поставя началото на обвързващата фаза от процеса. Тя трябва да определи пазарния интерес със сериозен ангажимент към резервиране на допълнителен капацитет от газопровода IGB. В момента интерконекторът между Гърция и България работи с капацитет от 3 млрд. куб. м годишно и може да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м годишно при успешно приключване на съответната процедура.

ICGB кани всички заинтересовани страни да подадат своите документи за регистрация до 24-ти юни 2024 г. и обвързващи оферти в прозореца за подаване на такива между 2-ри и 12-ти юли 2024 г. Следващите етапи на обвързващата фаза ще продължат през идните месеци, като финалните резултати се очакват през септември 2024 г.

Насърчавайки по-тясното сътрудничество за използване на съществуващата инфраструктура за природен газ, инициативата за проекти за разширяване на капацитета в рамките на Вертикалния газов коридор ще осигури по-голяма енергийна свързаност и възможност за внос на увеличени количества природен газ от различни източници. По този начин европейските пазари ще бъдат обезпечени дългосрочно с необходимите количества за бизнеса и бита. Ключовата роля на IGB като входна точка за доставки на газ от разнообразни източници е от съществено значение за целия регион, а разширяването на газопровода ще позволи подобрен пазарен достъп и до втечнен природен газ.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

За повече информация посетете https://www.icgb.eu 

 

Източник: Диана Зайкова0885 074 422, 0885 614 131; Росица Донкова 0888 343 661