Европейският парламент призова Европейския съюз да включи КСИР в списъка на терористичните организации