На газена лампа съм се явил на този свят, а дали на газена лампа ще ми се наложи да си ида от него?!