Данъчните възгледи на Ваня Григорова през призмата на научните й трудове