TAP се подготвя за тестови изпитания за доставка на водород

Ляман Зейналова
16 January 2024

„Предполагаме, че концентрациите на водород постепенно ще нарастват в съответствие с развитието на пазара на водород и съответното търсене, както и с развитието на регулаторната рамка както на ниво ЕС като цяло, така и на нивото на отделните държави-членки“, са заявили от консорциума TAP AG.

Карта: Wikimedia Commons

 

Консорциумът Трансадриатически тръбопровод (TAP) ще проведе изпитания за доставка на водород този месец, съобщиха от TAP AG.

„Ние сме в процес на оценка на техническата осъществимост на транспортирането на смес от природен газ и водород през тръбопровода. След проучване, проведено през 2021 г., беше потвърдено, че TAP има потенциала да транспортира смес съдържаща водород. Ще започнем тестови изпитания на нашите съоръжения този месец и очакваме, че първите резултати по морската (офшорната) част на тръбопровода ще бъдат получени до началото на второто тримесечие на 2024 г.“, казаха от консорциума.

Освен това от TAP AG са отбелязали, че целта на консорциума е да развие инфраструктурата си, за да осигури транспортирането на водород, първоначално под формата на смес с природен газ.

„Предполагаме, че концентрациите на водород постепенно ще нарастват в съответствие с развитието на пазара на водород и съответното търсене, както и с развитието на регулаторната рамка както на ниво ЕС като цяло, така и на нивото на отделните държави-членки“, са добавили от консорциума.

Припомняме, че през ТАР, който е европейската част на Южния газов коридор, се доставят осем милиарда кубически метра газ годишно за Италия и по един милиард кубически метра газ за Гърция и България.

На 31 декември 2020 година започнаха доставките на азербайджански газ за Европа по Южния газов коридор. Чрез TAP Азербайджан изнася своя природен газ за европейския пазар чрез тръбопроводи за първи път в историята. С пряк достъп до европейския пазар, който е най-големият вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира възможностите си за износ.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3849154.html