Стартират търговете за избор на консултанти за проучванията за междусистемната електрическа връзка GREGY между Гърция и Египет

Василики Папачаралампос
24 April 2024

Публикуването на поканите представлява следващ етап от развитието на GREGY, като се цели ускоряване на изпълнението на проекта поради важната му национална и международна роля. Електрическата междусистемна връзка между Гърция и Египет представлява сериозен напредък за междусистемната свързаност на електрическите системи в Средиземноморието и допринася за стратегическата роля на Гърция на енергийната карта на Югоизточна Европа.

Карта: Copelouzos Group

 

Гръцката компания Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A., част от „Copelouzos Group“, публикува днес първите покани за изразяване на интерес към окончателните проучвания на проекта GREGY. Електрическата връзка между Египет и Гърция ще предостави възможност за снабдяване на Европа с над 3000 MW зелена енергия.

Първите две покани бяха публикувани рано тази сутрин на уебсайта на компанията www.elicagroup.gr, както и в гръцки и международни издания. Те са свързани с проучванията за финализиране на избора на трасе за подводния кабел и точките на междусистемно свързване в Гърция и Египет. Търговете обхващат и техническия анализ на проекта, проучванията за изчисляване на показателите за ползите и анализа на разходите и ползите за проекта.

Крайният срок за подаване на заявления за интерес в първите две тръжни процедури е 31 май 2024 г.

GREGY е в списъка с Проекти от общ интерес (ПОИ) на Европейския съюз и има важна роля в стратегическите планове на Европа за преход към зелена, устойчива енергетика. Проектът включва HVDC връзка с капацитет от 3000 MW за пренос на 100% зелена енергия от Египет до Гърция и пазарите в Европа. (Бел. редGREGY не е „проект от общ интерес“ (Project of Common Interest – PCI), защото не е проект с участието само на държави – членки на ЕС. Той е „проект от взаимен интерес“ (Project of Mutual Interest – PMI), защото в него участват държава – членка на ЕС в лицето на Гърция и държава извън ЕС – Египет. Но това е най-малкият проблем около този проект).

Публикуването на поканите представлява следващ етап от развитието на GREGY, като се цели ускоряване на изпълнението на проекта поради важната му национална и международна роля. Електрическата междусистемна връзка между Гърция и Египет представлява сериозен напредък за междусистемната свързаност на електрическите системи в Средиземноморието и допринася за стратегическата роля на Гърция на енергийната карта на Югоизточна Европа.

Очаква се, че зелената енергия, която ще се пренася по интерконектора GREGY, ще замени 4,5 млрд. куб. м. природен газ годишно и ще намали емисиите на CO2 с около 10 млн. тона годишно.

За Elica

Elica претендира, че заема водеща позиция на пазара на възобновяеми енергийни източници в Гърция. Компанията е активна в сектора на възобновяемите енергийни източници от 1997 г. и има богат опит в проектирането, разработването, лицензирането, изграждането и експлоатацията на проекти за ВЕИ.

 

Бележка на редакцията:

Смятам за свое задължение да спомена, че в качеството си на ръководител на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) имам много сериозни резерви както по отношение на самия проект GREGY, така и по отношение на възможностите на компанията, която се е заела с осъществяването му , а също така и към потенциала на възобновяемите енергийни източници в Египет, които теоретически трябва да подават „зелена“ електроенергия по интерконектора „Гърция - Египет“.

По принцип няма нищо лошо, когато има по-голяма свързаност между Европейския съюз и неговите съседи. Напротив, това е много полезно. Но конкретният проект GREGY извиква много съмнения и подозрения, които заслужават отделен коментар и анализ, което се надявам да направим в обозримо време.

Доц. д-р Теодор Дечев,

Ръководител на ЛПЧКР

 

За запитвания: Василики Папачаралампос, мениджър комуникации,

[email protected]