НАТО осигурява сигурността на TAP

Ляман Зейналова
12 January 2024

НАТО: „Рутинният мониторинг на целостта на критичната подводна инфраструктура, включително тръбопроводи и комуникационни кабели, гарантира както преноса на енергийни ресурси, така и обмена на данни между страните. TAP, която доставя природен газ за Европа от азербайджанското газово находище Шах Дениз, е от решаващо значение за енергийната политика на Европейския съюз“.

Снимки: Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2)

 

Два кораба - миночистачи на НАТО от втора постоянна противоминна група (SNMCMG2) са работили в тясно сътрудничество с италианския флот и местните власти за прегледа на Трансадриатическия тръбопровод (TAP) на дъното на Адриатическо море, съобщиха от Организацията на Североатлантическия договор.

„Рутинният мониторинг на целостта на критичната подводна инфраструктура, включително тръбопроводи и комуникационни кабели, гарантира както преноса на енергийни ресурси, така и обмена на данни между страните. Около една трета от природните ресурси се транспортират по подводни трасета. TAP, която доставя природен газ за Европа от азербайджанското газово находище Шах Дениз, е от решаващо значение за енергийната политика на Европейския съюз“, се казва в изявлението.

Трябва да се отбележи, че през TAP, който е европейската част на Южния газов коридор, се доставят осем милиарда кубически метра газ годишно за Италия и по един милиард кубически метра газ за Гърция и България за сега.

На 31 декември 2020 година, започнаха доставките на азербайджански газ за Европа по Южния газов коридор. Чрез TAP, Азербайджан изнася своя природен газ за европейския пазар чрез тръбопроводи за първи път в историята. С директния достъп до европейския пазар, който е най-големият вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира възможностите си за износ.

В края на 2023 г. Азербайджан е изнесъл 11,8 млрд. куб. м газ за Европа, което е с 5,3 на сто повече от 2022 г.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3847984.html