Над 16,4 милиона MWh са пренесени през IGB за първата година от експлоатацията на газопровода

Диана Зайкова
2 October 2023

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%). 

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Снимки: ICGB

 

Над 16,4 MWh са пренесени през интерконектора Гърция-България през първата година на търговска експлоатация. Газопроводът стартира дейност в първия ден от изминалата газова година на 1 октомври 2022 г., осигурявайки нов маршрут за сигурни, диверсифицирани доставки на природен газ за България и по-широкия регион.

„През изминалата година ICGB успя да осигури непрекъснат газов поток, системно отговаряйки на изискванията на потребителите на мрежата за заявени количества – всеки ден, без изключения. Това постижение се дължи на стриктното прилагане на нашите оперативни процедури, но също така и на отдадения екип от изключителни професионалисти, които работят в ICGB“, заявиха изпълнителните директори на преносния оператор Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Към момента IGB има общо 39 регистрирани потребители. Газопроводът оперира с технически капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като по-голямата част от капацитета вече е резервиран за новата газова година. Интерконекторът осигурява около 50% от вътрешното потребление на България. С изменената среда за сигурност в региона, IGB бързо се превърна в ключова инфраструктура, която дава възможност и за транспортирането на природен газ до Молдова и Украйна чрез Трансбалканския газопровод.

Наскоро ICGB стартира и процедурата за изследване на пазарния интерес към потенциално увеличаване на капацитета на газопровода до 5 млрд. куб. м. годишно, като индикациите от необвързващата фаза са положителни. 

Интерконекторът Гърция-България свързва България с Южния газов коридор и е част от Вертикалния газов коридор. Газопроводът укрепва енергийната свързаност и сигурността в региона, осигурявайки достъп до природен газ от нови, диверсифицирани източници.