Къде изнася ЕС своите отпадъци?

Ана Флек
25 March 2024

Турция е била най-голямата дестинация за изнесени отпадъци от ЕС през 2022 г. С обем от 12,4 милиона тона, тя е представлявала 39% от общия износ на отпадъци. Втората най-голяма дестинация е Индия, която е получила 3,5 милиона тона отпадъци от ЕС през 2022 г., следвана от Обединеното кралство (2,0 милиона тона), Швейцария (1,6 милиона), Норвегия (1,6 милиона), Египет (1,6 милиона), Пакистан (1,2 милиона), Индонезия (1,1 милиона), Мароко и Съединените щати (и двете по 0,8 милиона).

Диаграми: STATISTA и Eurostat

 

Европейският съюз е изнесъл 32,1 милиона тона отпадъци за страни извън ЕС през 2022 г., според Евростат. Това е лек спад спрямо 33,0 милиона тона износ на отпадъци за тези страни през 2021 година. Турция беше основната дестинация за отпадъците от ЕС през тази година с около 12,4 милиона тона, изпратени там, което представлява 39 процента от общия износ на отпадъци.

Индия получи второто най-голямо количество отпадъци от ЕС през тази година, като й бяха доставени общо около 3,5 милиона тона. Следват Обединеното кралство и Швейцария, съответно с 2,0 и 1,6 милиона тона.

ЕС постигна споразумение през ноември, че ще спре да изнася пластмасови отпадъци в страни извън ОИСР от средата на 2026 г. Тези правила предстои да бъдат одобрени от Европейския съвет и парламента. Критиците твърдят, че това може да доведе до увеличаване на отпадъците, изпращани в страни, които са от групата [на получателите на големи количества отпадъци от ЕС], като Турция, както съобщава „The Guardian“.

През 2022 г. ЕС е изнесъл 17,8 милиона тона отпадъци от черни метали (желязо и стомана), което представлява 55% от целия износ на отпадъци от ЕС. Основната дестинация е била Турция, която е получила 10,7 милиона тона, почти две трети (60%) от всички отпадъци от черни метали, изнесени от ЕС.

Били са изнесени и значителни количества хартиени отпадъци, възлизащи на 4,9 милиона тона или 15% от износа на отпадъци от ЕС през 2022 г. Основната дестинация е била Индия (30% от общия износ на хартиени отпадъци).

От внос ЕС е получил 4,2 милиона тона черни метали (22% от целия внос на отпадъци) и 2,4 милиона тона хартия (13% от целия внос на отпадъци). Най-големи количества от тези отпадъци са дошли от Обединеното кралство - 1,3 тона или 33% от общите отпадъци от черни метали и 1,2 тона или 49% от общия внос на хартиени отпадъци.

 

Източник: https://www.statista.com/chart/24716/main-destinations-for-eu-waste/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=69eed84b34-EMAIL_CAMPAIGN_2024_04_04_11_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-9386f9b136-%5BLIST_EMAIL_ID%5D