Предприятие от град Бяла създава 26 нови работни места с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд

Петък, 10 Януари 2020 16:05 Публикувана в У нас Прочетена 334 пъти
Дейностите по проекта включват подбор и наемане на 26 безработни и неактивни лица от територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, повишаване на тяхната квалификация в приоритетно професионално направление 582 „Строителство“, както и обезпечаване на новите работни места с необходимото оборудване. Дейностите по проекта включват подбор и наемане на 26 безработни и неактивни лица от територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, повишаване на тяхната квалификация в приоритетно професионално направление 582 „Строителство“, както и обезпечаване на новите работни места с необходимото оборудване. Снимки: Лавадора ЕООД

С подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд предприятие от град Бяла създава 26 нови работни места по проект „Нови работни места и устойчива заетост в Лавадора ЕООД“.

На 08.01.2020 г. стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.055-0001 „Нови работни места и устойчива заетост в „Лавадора“ ЕООД, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е финансиран по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.055 на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Основната цел на проекта е да се създадат устойчиви нови работни места за 26 безработни и неактивни лица на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла". Дейностите по проекта са фокусирани върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на местния пазар на труда - безработни и неактивни лица с ниско образование и на възраст над 54 години, включително и без никаква професия.

Чрез реализирането на проекта ще се постигне трайно интегриране на пазара на труда на 26 безработни и неактивни лица от територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла", които ще получат необходимата квалификация, практически знания и умения в приоритетния за местната икономика отрасъл на строителството. Дейностите по проекта включват подбор и наемане на 26 безработни и неактивни лица от територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, повишаване на тяхната квалификация в приоритетно професионално направление 582 „Строителство“, както и обезпечаване на новите работни места с необходимото оборудване. Периодът на изпълнение на проекта е от 01.08.2020 г. до 07.05.2021 г.

Подобреният достъп до заетост и повишената квалификация на лица от силно уязвими групи на местния пазар на труда ще допринесат за постигането на устойчив и интелигентен растеж, залегнал като основен приоритет в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

2020 01 10 Baner Lavadora EOOD i OP Choveshki Resursi

Последно променена в Сряда, 12 Август 2020 16:15

Свързани статии (по етикет)

Влезте, за да коментирате