8 са нарушенията по случая „Червеите”, според Бойко Рашков

Сряда, 11 Февруари 2015 19:08 Публикувана в У нас Прочетена 1001 пъти
Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол върху СРС, в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ. Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол върху СРС, в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ. Снимка: faktor.bg

Водещ: На гости ми е Бойко Рашков, здравейте господин Рашков.


Бойко Рашков: Здравейте.Водещ: Ръководител на Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства. Нали така е известно и популярно вашето звено. 


Бойко Рашков: Така е по закон. 


Водещ: И по закон. Няма да ви питам правихте ли проверка, защото изтече една стенограма от Министерския съвет, в която министрите коментират прословутата разработка „Червеи“, с която се занимава страната ни вече трети-четвърти ден и от нея става ясно, че вие сте направили проверка. Сезирани сте и сте установили осем нарушения при използването на СРС-та по тази разработка. Ще кажете ли кои са?


Бойко Рашков: Искате да кажа кои са нарушенията ли?


Водещ: Ако е възможно.


Бойко Рашков: Разбира се, че е възможно. Тъй като ние подобни проверки сме извършвали по друг повод, но точно такова нарушение за такъв срок, с който са надхвърлени законовите лимити от време не сме се сблъсквали, трябва да призная - това е за първи път.


Водещ: 300 дни. Рекорд.


Бойко Рашков: Да. Иначе това не ни е първата проверка, която вършим, защото ние сме създадени миналата година със закона и в момента, когато това стана възможно ние веднага започнахме да упражняваме своите правомощия. Що се касае до тази проверка ние получихме сигнал от Министерството на вътрешните работи…


Водещ: Да, господин Вучков – министър на вътрешните работи е признал днес, че той ви е сезирал декември месец още.


Бойко Рашков: Това не е някаква тайна…


Водещ: До преди малко беше всичко.


Бойко Рашков: И ние извършихме проверка както в Министерството на вътрешните работи, така и в структурата, която практически е прилагала СРС-та и това е ДАНС. И тук няма кой знае какви тайни, тъй като аз също следя публикациите по този повод. Извършили сме документална проверка и там, където е било възможно колегите са разговаряли с някои служители, имащи отношение към случая. От проучванията, които ние направихме и които обсъдихме на заседание на бюрото и то не веднъж, тъй като материята е сложна, направихме изводи за няколко нарушения, които са извършени… 

Водещ: Най-фрапиращите.


Бойко Рашков: И наистина те са толкова, те са осем. Действително едно от нарушенията е обща болест на СРС-тата в цялата страна и този порок се изразява в това, че като да се неглижират законовите изисквания, когато се оформя искането до съда за използване и прилагане на СРС-та.

 

Водещ: Това се случва често разбирам?


Бойко Рашков: За голямо съжаление. Законът тук е много детайлен, много изчерпателен какво трябва да съдържа един такъв документ. И когато пропуснете едно от тези изисквания автоматически искането започва да страда от порок и то зависи какво точно сте пропуснали. Съдията обаче е на втората позиция. Първо ръководителя на структурата, която има право да иска може да поправи грешката още докато се намира например в областната дирекция на МВР.


Водещ: Тоест да не иска извън лимитирания срок. 


Бойко Рашков: Разбира се.


Водещ: Но съдията? Вторият нарушител е съдията, казвате.


Бойко Рашков: Точно така. Той трябва да контролира. Вижте как стоят нещата сега. Второто препятствие срещу евентуално неправомерно използване и прилагане на специални средства е съда. В нашата страна през 1997 година се възприе европейски модел или пък модел, който имат съвременните държави демократични – съд разрешава използването и прилагането на СРС-та. Тоест гражданските права могат да бъдат ограничени по изключение, но това трябва да каже съдът. Там е второто и според мен най-важното препятствие, което трябва да действа.


Водещ: В случая не е действало. 


Бойко Рашков: В случая не е така. За голямо съжаление казвам, защото…


Водещ: Това значи, че съда е съучастник. Това, което казвате е съучастник в нарушение. 


Бойко Рашков: Госпожо Ризова, това са мои колеги съдии. Да. Много е жалко. Първо не са забелязани тези недостатъци, второ нашата процедура предвижда възможности, ако в първия срок, който е поискан, а той е максимално двумесечен не може да се изпълнят задачите, които се цели да се изпълнят, тогава може да се поиска мотивирано също така продължение на срока. Разрешение за продължаване, което не може да надвишава общо 6 месеца. Това е по нашия закон. Ясен и известен в тези му параметри от всички органи, ангажирани в една и или друга степен в процедурата по използване и прилагане на СРС-та.


Водещ: Значи това са двете основни нарушения, които вие сте открили и очевидно не е направено без да искат, нали с умисъл…


Бойко Рашков: Аз и никой от нашите колеги няма такива илюзии, защото структурите, които са задвижили тази процедура заемат доста сериозно място в системата и на Министерството на вътрешните работи, и на съдебната система, и в ДАНС. 


Водещ: Не могат да сгрешат. Ясно, с умисъл.


Бойко Рашков: Така че аз не мога да кажа, извинете…


Водещ: Но извода е прост.


Бойко Рашков: Не бих използвал думата умисъл, защото това означава, че трябва да се ангажирам с виновно поведение на някой, а това може да каже само прокуратурата, тъй като прокуратурата от вчера изиска материалите, които се съдържат при нас и разбира се ние ги предоставихме, за да ги ползва по образувано досъдебно производство. Следователно тяхна е думата има ли виновни, няма ли и така нататък.

 

Водещ: Добре. За вас обаче това са сериозни нарушения, така ли?


Бойко Рашков: Обаче за нашето бюро това са нарушения каквито закона предвижда, че ние можем да констатираме и в зависимост от степента на нарушаване на закона да информираме съответни органи. В случая ние преценихме, че трябва да информираме органите на прокуратурата, защото приехме, че някои от нарушенията представляват в състав елемент на престъпление, каквото има в нашия Наказателен кодекс за противозаконно разрешаване и прилагане на СРС-та.


Водещ: Третото голямо нарушение?


Бойко Рашков: Аз не знам дали ще бъде интересно, но тук има и документи, които техния анализ, тяхната оценка показват, че са с невярно съдържание.


Водещ: Къде има документи с невярно съдържание?


Бойко Рашков: Нали това е процедура, в хода на която от една институция се изготвят и излизат документи, които се отправят към адресата, съответния компетентен окръжен съд. 


Водещ: Тоест от ДАНС или полицията изтичат документи към съда с невярно съдържание…


Бойко Рашков: Има документи съставени, които по наша оценка пак казвам – те ще се оценяват от прокуратурата, но по наша оценка в хода на проверката те са с невярно съдържание. И струва ми се, че по такъв начин някой като да се е опитал да скрие това, че извън сроковете ще се провеждат такива секретни, тайни мероприятия както ги наричат в някои от структурите и може би се е надявал, че никой няма да стигне до тези нарушения. Какво друго да ви кажа… Още нещо бих казал. Това, че за голямо съжаление органите, които прилагат оперативните способи по закон – проследяване, подслушване и така нататък, техните ръководители имат задължение по закон да упражняват контрол върху тази дейност. Следователно ние смятаме, че този контрол не е бил осъществен. 


Водещ: Кой е трябвало в тази дейност конкретно…


Бойко Рашков: Този, който прилага.


Водещ: Това ДАНС ли е?


Бойко Рашков: Данъчната структура е ДАНС.


Водещ: Тоест Писанчев е трябвало… 

 

Бойко Рашков: Не мога да кажа името Писанчев, защото…


Водещ: Той е шеф на ДАНС.


Бойко Рашков: Не само той е разпореждал прилагането. Има и друг компетентен представител на тази служба.


Водещ: Кой е той?


Бойко Рашков: Не искам да използвам имената на колегите, защото… 


Водеща: Заместник ли е на Писанчев, поне това кажете? 


Бойко Рашков: … тече проверка, която ще установи има ли наистина такива нарушения от по-висок ранг или няма. И ако ние сега с вас посочим директно едва ли не виновници, е възможно тази проверка в бъдеще да приключи по начин, който вие не очаквате. Нека да бъдем по-внимателни. 


Водеща: Добре, но вие казвате ДАНС. Заявителят ДАНС ли е? 


Бойко Рашков: Не, заявителят не е ДАНС. Заявител е служба от МВР. ДАНС има структура, която се занимава с прилагане на СРС. Т.е. искането в крайна сметка, след разрешение от компетентен съдия, е реализирано в Държавната агенция национална сигурност. Там ръководителите на тази служба по закон са длъжни да контролират прилагането на специалния способ вече. Щом като е търпяно това да продължава няколкократно, над максималния срок или пък месеци над максималния срок по закон, следователно някой или не искал да види това, което се случва, или… 


Водеща: Или точно това е искал. 


Бойко Рашков: Добре. Вие го казахте, не аз. 


Водеща: Аз го казах, да. Заявителят от страна на МВР кой е? 


Бойко Рашков: Една дирекция, която се нарича „Сигурност“ в момента. 


Водеща: Подписът на този уволнения директор …? 


Бойко Рашков: Не знам дали е уволнен. Не се интересувам от тези неща. Той е преместен на друга работа. 


Водеща: Не е Йовчев, не е Лазаров, така ли да разбирам? 


Бойко Рашков: Не, искам да подчертая, че не са промените на закона от 2013 година, министър на вътрешните работи вече няма отношение към използването и прилагането на СРС. 


Водеща: Така е, защото Йовчев многократно е казвал тук, че не е подписвал нито едно. 


Бойко Рашков: Той няма правомощия. Не е Йовчев, а и сегашният министър също по закон нямат такива правомощия.


Водеща: Може ли един директор на дирекция без съгласие на националното и политическото ръководство да направи такова искани без да го уведоми? 


Бойко Рашков: Закона не предвижда друго лице да изготви искане. Посочва, че ръководителят на тази дирекция може да изготви и да изпрати директно… 


Водеща: На своя глава без да уведоми главният секретар и министъра. 


Бойко Рашков: Но в МВР с оглед на осъществяването на контрол върху тази дейност, министърът на вътрешните работи издава една заповед, по силата на която е оторизирал главният секретар на МВР да съгласува, т.е. да казва последно „да“ или „не“ на всички искания, които се отправят към компетентните съдилища за разрешение за използване на СРС. И сега, забележете… 


Водеща: Аз забелязвам, Лазаров отрича от няколко дена. 


Бойко Рашков: Лазаров няма какво да отрича. Той въобще не е питан за това трябва или не трябва да се направи такова искане до съда. 

 

Водеща: А е трябвало. 


Бойко Рашков: Така че Лазаров не е положил подпис върху тези искания. 


Водеща: А е трябвало да го питат, нали? 


Бойко Рашков: Естествено, че е трябвало по заповедта на министъра на вътрешните работи. 


Водеща: МВР е било абсолютно безконтролно нещо през този период на време ли? 


Бойко Рашков: Ние като бюро за контрол на спец средствата не можем да коментираме този подход. 


Водеща: Е, вие сте юрист, бивш шеф на Следствието, член на Висш съдебен съвет (ВСС), депутат, г-н Рашков, разбирам, че ви е деликатна ситуацията обаче, имате толкова много компетенции да кажете, че е смущаващо това, нали? 


Бойко Рашков: Аз мога да кажа, че е смущаващо. Искам да кажа, че бюрото няма правомощия да контролира дейността на структури на МВР от гледна точка кой е подчинен, кой заповядва. 


Водеща: Но по закон е нарушено това правило да бъде информиран главния секретар. 


Бойко Рашков: Точно така. 


Водеща: Сега нещо любопитно искам да ми разясните, предполагам и на нашите зрители, които се чудим – Прокуратурата съобщи, че разследва незаконна употреба на СРС по отношение на автоматизирана информационна система на МВР. Г-н Рашков, обяснете ни, как се използват СРС-та върху електронна система? 


Бойко Рашков: Никак. Това е нещо, което предизвиква много въпроси, защото Прокуратурата вече има материалите и погледне вътре колко оперативни способа – те почти всички оперативни способи са изброени за прилагане вътре, все едно в едно помещение, в сградата на една областна дирекция на МВР. Какво са търсили там – така и не е ясно. Какво са целели да постигнат, да намерят? Това, че няма резултати от цялата тази дейност за тези цели 300 дни, това е отделен въпрос. 


Водеща: Как няма резултати? 


Бойко Рашков: Да, няма никакви резултати поне документално някъде отразени. 


Водеща: Някъде да не си работи паралелна структура, на частно, както се казва българина, за своя употреба, за незаконна употреба и информацията да бъде употребявана?


Бойко Рашков: Това е извън нашата компетенция. Надявам се колегите от Прокуратурата и следствените органи да установят каква е била целта. 


Водеща: Т.е. вие също като проверявахте не можахте да разберете защо се прави това? 


Бойко Рашков: Няма логика в тези действия, които се вършат. 


Водеща: Никаква логика. А защо Борисов, според вас, говори, че е толкова страшно, че трябва да има арести? 


Бойко Рашков: Когато има образувано едно досъдебно производство винаги може да се стигне до извода, че са налице предпоставките някой да бъде задържан под стража. Вероятно министър-председателят има това предвид. Иначе аз, на този ранен етап на тази порочна дейност не мога да се ангажирам с такова мнение като юрист. 


Водеща: Сега един важен въпрос около тази прословута разработка „Червей“ – подслушвани ли са протестиращи? 


Бойко Рашков: Струва ми се, че прочетох някъде. Има ми се струва изказания на министъра на вътрешните работи, а ние сме установили, че подслушване на протестиращи граждани няма. Целта на тази разработка, целта на тези мероприятия, поне от тези документи, с които ние сме се запознали, не е насочени към български протестиращи граждани. Така че опасенията в тази посока, струва ми се не се подкрепят от налични данни. Не знам защо колегата Атанасов – може да има някаква друга информация, но трябва поне да я представи.


Водещ: Сега ще ви кажа. Служебният премиер Близнашки днес е казал пред Агенция „Фокус“: „Става ясно, че не става въпрос чисто и просто за обичайно подслушване, а за нещо много по-сериозно. Нямам никакви съмнения, че са били подслушвани протестиращи“. Все пак става дума за премиер. Който казва, че няма никакви съмнения. А пък Атанасов днес отново потвърди след няколко дни, че има такова подслушване, но папките в ДАНС са празни, изчистени и не е ясно къде се намират в момента. Това дали не кореспондира с това, че на вас не ви е ясна целта на операция „Червеи“ и че може би тази цел никога не е била ясна официално, а е имало някаква задкулисна цел?


Бойко Рашков: Напълно е възможно. Но много се надявам утре на заседанието на съответната парламентарна комисия да се хвърли повече светлина по този въпрос. Надявам се, че колегата Атанасов ще каже откъде черпи такава информация. Аз още веднъж повтарям, че ние не сме се натъкнали на данни за следене, подслушване на граждани, протестиращи в този период от време. 


Водещ: Само да изясним на финала един детайл. Кой е разрешил това надлимитно подслушване, вие наясно ли сте?


Бойко Рашков: Разбира се.


Водещ: Кой?


Бойко Рашков: Искате отново имена ли да казваме?


Водещ: Добре, длъжностна характеристика кажете.


Бойко Рашков: Един съдия от Софийския градски съд.


Водещ: По закон кой може да бъде, доколкото ми е известно председателят или оторизиран от него заместник. 


Бойко Рашков: По закон е или председателя, или упълномощен негов заместник. Точно така.


Водещ: Вие утре ще ходите във ВСС?


Бойко Рашков: Ако ме поканят.


Водещ: Струва ми се, че ще ви поканят като имам предвид разговора в Министерски съвет, защото това е важно да се каже. Тъй като така и така вървят някакви проверки там в този съд. Може би и това трябва да се види, ако някой си е разрешил надлимитно подслушване.


Бойко Рашков: Госпожо Ризова, материалите касаещи дейността на органа на съдебна власт в този случай са изпратени вече на ВСС.


Водещ: А вие какво ще има кажете? Ще поискате ли нещо от тях, промяна в закона?


Бойко Рашков: Всичко това, което представлява интерес за колегите от ВСС ще им бъде съобщено, ще им бъде подадено. 
Водещ: Финален въпрос – прекомерно ли се подслушва у нас?


Бойко Рашков: Не. Проблемът не е в бройката.


Водещ: А в какво?


Бойко Рашков: Проблемът е в спазването на закона.


Водещ: Тогава да попитам така – прекомерно беззаконно ли се подслушва у нас?

 

Бойко Рашков: Не бих казал. Ние ще направим доклад обобщен за изтеклата 2014 година, когато пристигнат всички данни от цялата страна, обобщим, анализираме. И тогава, когато направим изводи това ще стане обществено достояние. 


Водещ: Благодаря за този разговор. Надявам се, че отново ще бъдете така любезен да дойдете, защото са важни темите, с които се занимавате.


Бойко Рашков: И аз благодаря. Разбира се.

 

Източник: Агенция „Фокус”

http://focus-news.net/opinion/2015/02/11/31799/boyko-rashkov-napravihme-izvodi-za-8-narusheniya-koito-sa-izvarsheni-po-sluchaya-cherveite.html

Влезте, за да коментирате